Ondanks alle klimaatdiscussies staat de Nederlandse autosport stevig in zijn schoenen. Binnen de KNAF verzet Maarten van Wesenbeeck al zeventien jaar lang veel werk om het fundament te verstevigen, de maatschappelijke beeldvorming zo positief mogelijk te houden en de belangstelling aan te wakkeren. Dat doet hij zonder al te veel op de voorgrond te treden.

Maarten van Wesenbeeck met Minister van Sport Conny Helder tijdens de benoeming van Max Verstappen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Gek eigenlijk. De meeste Nederlandse licentiehouders zullen de general manager van de KNAF wel bij naam kunnen noemen, maar slechts een select gezelschap kent de achtergrond van Maarten van Wesenbeeck (39), die sinds 2006 op het federatiekantoor werkt. “Ik profileer me niet uitgesproken in de sociale media,” glimlacht hij bescheiden. “Zowel als persoon als in mijn werkzame leven zit ik liever aan de kant van de inhoud dan aan de kant van de marketing. Daar zijn weer andere mensen in gespecialiseerd, hoewel ik goed doorzie wat erbij komt kijken. Met een helm op zul je mij ook niet snel zien, hoewel ik over een racelicentie beschik. Als kind wilde ik eigenlijk wel karten, maar met een wiskundeleraar als vader en twee oudere zussen die ook hun ambities koesterden zat dat er niet in. Met een jaar of 7, 8 werd ik aangestoken door mijn neef, die lessen nam. Gewoon op een parkeerterrein, want KNAF-erkende kartscholen bestonden nog niet. Mijn oom zette mij op schoot en daar gingen we, op volle snelheid. Een fantastische ervaring, ook al kun je daar qua veiligheid natuurlijk best iets van vinden.” Die laatste toevoeging mag natuurlijk niet ontbreken bij iemand die als general manager en eerder beleidsmedewerker bij de nationale autosportbond streeft naar het elimineren of tenminste indammen van risico’s.

Creativiteit ontplooien
Na een studie sportmanagement in Tilburg belandde Van Wesenbeeck in Antwerpen. “Bij een sportevenementenbureau, waar ik een hallenfussballtoernooi mee mocht organiseren. Leuk, maar na afloop reed ik naar huis en dacht: ‘Ik ga toch niet een jaar zitten wachten op de volgende editie?’ Autosport volgde ik al behoorlijk fanatiek en ineens viel mijn oog op een vacature van beleidsmedewerker bij de KNAF. Tot dan toe vervulde Ingrid van Gelder van NOC*NSF die functie en zij legde me uit wat er allemaal bij kwam kijken. Sprak vervolgens André Slotboom, de toenmalige general manager, mij aan: ‘Weet je wat je hier moet doen?’ Nadat ik dat bevestigde, reageerde hij: ‘Mooi. Ik weet het namelijk niet.’ Nou laat ik me door zo’n opmerking niet uit het veld slaan. Liever kijk ik naar de kansen om dingen te ontwikkelen en ik moet zeggen dat André me daarin altijd geweldig begeleid heeft. Hij gaf me de ruimte om mijn creativiteit te ontplooien en nieuwe plannen uit te werken. Ik kon altijd op hem terugvallen om ideeën te toetsen, zoals bij het structureel aanbieden van officialopleidingen, iets dat de clubs in het verleden zelf oppakten. Trainingen op het gebied van omgaan met agressie bij rallypubliek, communicatie voor wedstrijdleiders en sportcommissarissen en veiligheid voor marshalls, zodat ze in geval van calamiteiten direct weten hoe te handelen. Ik was nieuw in de autosport, maar kon gelukkig klankborden met ervaren collega’s en diverse KNAF-bestuursleden.”

Vreemd
Van Wesenbeeck boog zich over het fenomeen topsport. “Ik zag het als een groot uithangbord voor de Nederlandse autosport, zoals het succes van Raymond van Barneveld in de jaren negentig darts populair maakte. Nederland telde in het internationale racelandschap slechts beperkt mee, tot de komst van Max Verstappen in de Formule 1. Gek genoeg bestond de topsportstatus bij NOC*NSF alleen voor rally. Toen ik om uitleg vroeg, kreeg ik te horen dat een WK tenminste 55 nationaliteiten moest vertegenwoordigen. Vreemd, want alleen al in de Formule 1 red je dat nooit qua aantal stoelen. Op mijn voorzichtige aandringen gaf prestatiemanager Frans van Dijk een alternatief: ‘Toon maar aan dat jouw sport van nationaal belang is.’ Brutaal als ik was reageerde ik dat me dat wel zou lukken. Ik kon met cijfers onderbouwen dat autosport qua kijkdichtheid in Nederland op nummer twee stond, na voetbal. Verder beschreef ik het vroegere Jos Verstappen-effect, waarbij je een grote opkomst van indoorkartbanen en een flinke toename in het aantal uitgegeven licenties zag. Na het doorlichten van mijn motivatie door tien andere bonden verkregen we de topsportstatus, maar zonder funding om een programma van de grond te kunnen tillen.”

Spionageschandaal
Met een meerjarenbeleidsplan en de nodige overredingskracht peuterde Van Wesenbeeck alsnog een subsidie van 25.000 euro los, haalde bij het KNAF-bestuur eenzelfde bedrag op en stuurde het genoemde plan voor topsporters op goed geluk naar de FIA. “Niet geschoten is altijd mis, nietwaar? Nou wilde het geval dat de internationale bond net een boete van tientallen miljoenen binnen de Formule 1 had opgelegd in verband met een spionageschandaal. Zat ik op kerstavond door wat mailtjes te scrollen, zag ik ineens een bericht dat ons 160.000 euro toegewezen werd voor talentontwikkeling en officialopleidingen. Nú konden we echt iets gaan doen, zeker toen ik erin slaagde om die funding jaarlijks te continueren. Zo veranderde mijn rol naar topsportcoördinator, wat later hoofd opleidingen heette. Daar ligt mijn grote passie: mensen de kans geven en helpen om zichzelf te ontwikkelen. Omdat ik ook coaches ging aansturen volgde ik via NOC*NSF de zogeheten Topcoach 5-opleiding, samen met bekende sportmensen als Gianni Romme, Bart Veldkamp en Rens Blom. Ik leerde er heel veel en trek daar nog dagelijks profijt van. Zo kwam ik in aanraking met de Action Type-methodiek, die inzoomt op de motorische leerstijlen van mensen. Louis van Gaal werkt er ook mee.”

Clubhuis
Na zijn aanstelling in 2016 als general manager van de KNAF bleef Maarten van Wesenbeeck actief met beleidsmatige zaken en coaching, maar zag hij zich wel genoodzaakt dingen uit handen te geven. “Best een moeilijke switch: dingen aan anderen overlaten en een goede balans tussen betrokkenheid en bemoeienis vinden. Soms zie je dingen die je zelf anders zou aanpakken en dan kun je wel alles overhoop gooien om je zin door te drijven, maar dat is niet mijn stijl. Als één van de eerste projecten kreeg ik de verhuizing van het kantoor van Zoeterwoude-Rijndijk naar Houten op mijn bordje geschoven, een traject dat best wat impact op het team had. Verder wilden we meer digitaliseren in onze dienstverlening en het federatiekantoor nadrukkelijker neerzetten als een soort clubhuis voor secties en verenigingen. Eerder kwamen er nauwelijks mensen over de vloer, nu vinden hier volop vergaderingen, trainingen en andere meetings plaats. Dat heeft de onderlinge verhoudingen een positieve impuls gegeven. Je spreekt elkaar vaker en dingen die spelen worden beter zichtbaar.”

Simulatieprogramma’s
In de loop der jaren heeft Van Wesenbeeck achter de schermen beslist zijn stempel gedrukt op een aantal belangrijke ontwikkelingen, zoals het fenomeen KNAF Digital. “Esports namen voor corona al een vlucht en wij zagen daar door de laagdrempeligheid groeikansen in het aantal licentiehouders. Ook past het perfect binnen ons topsportprogramma, want door simtrainingen te volgen gaan de talenten beter voorbereid een wedstrijd in. Op het gebied van circuitveiligheid werken we tegenwoordig eveneens met simulatieprogramma’s, die analyses uitvoeren. Dat zorgt voor een wetenschappelijke onderbouwing van bevindingen. Het inzicht van veiligheidsfunctionarissen is heel waardevol, maar met behulp van data kun je zaken objectief vastleggen. Heel belangrijk, mocht er ooit een incident optreden dat discussie veroorzaakt. Verder voeren we een actief verduurzamingsbeleid, bijvoorbeeld door clubs te helpen met stikstofberekeningen, CO2-uitstoot te compenseren met een grootschalig bomenproject en de transitie naar andere energiebronnen te begeleiden en te stimuleren. We mogen niet wegkijken van de milieuproblematiek, willen we de autosport in de toekomst gezond houden.” []

Meer informatie: www.knaf.nl

Wil jij ons magazine ook lezen? Meld je dan aan via “bestellen” op onze website: www.start84.nl