Neem een KNAF licentiehouder abonnement.

Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Leeftijd:
E-mailadres:
Licentienummer (controle):

Ja, ik geef START de machtiging om €62,50 te laten afschrijven
(alleen mogelijk voor Nederlandse bankrekeninghouders).

Mijn IBAN banknummer is:
Ten name van:
In plaats:

KNAF Licentie

Zorg ervoor dat u uw knaf licentie nummer bij de hand hebt.