Vanaf woensdag 15 februari 2017 om 12:00 uur kan men zich via Mijn KNAF (www.knaf.nl) registreren voor het Eurol/VEKA Nederlands Kampioenschap Autocross 2017. Registreren is mogelijk tot 22 februari 2017. Daarna is registreren niet meer mogelijk. Klik hier voor de handleiding voor het registreren via Mijn KNAF.

Wie kan zich inschrijven voor het EUROL/VEKA NK Autocross?
Alleen coureurs met een geldige KNAF-licentie of een geldige door de FIA erkende buitenlandse ASN licentie kunnen aan het NK autocross deelnemen. Deelname met een evenementen registratiebewijs is niet toegestaan. In afwijking van het Reglement Erkenning Nederlandse Kampioenschappen staat het NK Autocross open voor equipes.

Hoeveel klassen zijn er en hoeveel rijders kunnen er maximaal per klasse deelnemen?
Het kampioenschap wordt gehouden voor 7 verschillende klassen waarbij het totaal aantal deelnemers per klasse per wedstrijd is vastgesteld.
Superklasse: maximaal 30 deelnemers
Sprintklasse 2000: maximaal 45 deelnemers
Sprintklasse 1600: maximaal 45 deelnemers
Keverklasse: maximaal 30 deelnemers
Juniorklasse: maximaal 30 deelnemers
Toerwagenklasse: maximaal 30 deelnemers
Divisie V: maximaal 45 deelnemers

Wat gaat er wijzigen in 2017?
Vanuit Rijdersbelang en directe mails van rijders en/of clubs heeft de SONAK besloten om onderstaande wijzingen in het registratiebeleid door te voeren:
• Automatische plaatsing geldt voor maximaal 1 registratie;
• Bij het overschrijven van het maximum aantal registraties (dus selectiewedstrijden) zijn alleen automatisch geplaatst:

1. Nummers 1 t/m 10 van de einduitslag van het kampioenschap van het voorgaande jaar zijn automatisch geplaatst voor dezelfde klasse, automatische plaatsing geldt voor maximaal 1 registratie, mits tijdig geregistreerd;
2. Nummers 1 t/m 3 van de einduitslag van het kampioenschap van het voorgaande jaar zijn automatisch geplaatst als ze overstappen naar een andere klasse, automatische plaatsing geldt voor maximaal 1 registratie, mits tijdig geregistreerd.
3. Rijder(s) in bezit van een “wildcard” voor een klasse.

Alle overige geregistreerde rijders voor de desbetreffende klasse moeten zich plaatsen door middel van deelname aan selectiewedstrijden.

In 2016 waren er wachtlijsten, nu weer?
Ja, bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers van een klasse met 4 registraties of minder wordt een zogenaamde wachtlijst voor deze klasse gehanteerd. Bij meer dan 4 registraties boven het maximum aantal deelnemers, moeten selectie wedstrijden uitwijzen wie zich uiteindelijk rechtstreeks plaatsen voor NK deelname in die klasse.

Als het maximum aantal deelnemers met meer dan 4 registraties wordt overschreden wat dan?
In dit geval zullen voor de klassen waar dit in speelt, in het voorseizoen dus voorafgaand aan de eerste NK wedstrijd, 2 selectiewedstrijden plaatsvinden. In deze selectiewedstrijden zorgt een puntensysteem ervoor dat je je definitief kunt plaatsen voor het Eurol/VEKA NK 2017. Heb je na deze wedstrijden niet voldoende punten behaald om je te plaatsen is de keuze aan jezelf om vrijwillig op de wachtlijst plaats te nemen. Hiermee heb je dan nog steeds kans om aan het NK deel te kunnen nemen zonder hiervoor geplaatst te zijn. In het geval van deze vrijwillige keuze kan het dus voorkomen dat er meer dan 4 deelnemers op de wachtlijst staan voor die klasse.

Zijn de data voor de selectiewedstrijden al bekend?
Ja. De SONAK heeft drie data vastgesteld voor de selectiewedstrijden:
Zondag 9 april 2017
Zondag 23 april 2017
Zondag 30 april 2017 (reserve)

Als het maximum aantal deelnemers met maximaal 4 registraties wordt overschreden wat dan? (Dus GEEN selectiewedstrijden)
De volgende regels zijn door de SONAK opgesteld als het gaat om het overschrijden van het maximaal aantal registraties met maximaal 4. In dit geval worden de laatste 4 registraties op de wachtlijst geplaatst en zijn er GEEN selectie wedstrijden. De plaatsing van de rijders is als volgt verdeeld:
1. Nummers 1 t/m 10 van de einduitslag van het kampioenschap van het voorgaande jaar zijn automatisch geplaatst voor dezelfde klasse, automatische plaatsing geldt voor maximaal 1 registratie, mits tijdig geregistreerd;
2. Nummer 1 t/m 3 van de einduitslag van het kampioenschap van het voorgaande jaar zijn automatisch geplaatst als ze overstappen naar een andere klasse, automatische plaatsing geldt voor maximaal 1 registratie (punt 1 van artikel 4.3 komt dan te vervallen), mits tijdig geregistreerd.
3. Juniorklasse/Keverklasse/Toerwagenklasse/Superklasse:
Nummers 11 t/m 15 van de einduitslag van het kampioenschap van het voorgaande jaar is automatisch geplaatst voor dezelfde klasse.
Sprintklasse 2000/ Sprintklasse 1600/Divisie V:
Nummers 11 t/m 22 van de einduitslag van het kampioenschap van het voorgaande jaar is automatische geplaatst voor dezelfde klasse. Automatische plaatsing geldt voor maximaal 1 registratie, mits tijdig geregistreerd en men in minimaal 2 wedstrijden kampioenschapspunten heeft behaald. Er wordt niet opgeschoven;
4. Rijders die vorig seizoen op de wachtlijst stonden en in dat seizoen minimaal 4 keer hun loopbriefje hebben ingeleverd, mits tijdig geregistreerd;
5. Rijder in bezit van een “wildcard” voor een klasse.
6. Registratie a.d.h.v. datum en tijdstip.

Note: Voor equiperijders die opnieuw inschrijven in een andere samenstelling dan in het voorgaande seizoen geldt dat alleen de equiperijder die de meeste wedstrijdpunten heeft behaald zich kan registreren volgens de eerste 3 punten zoals beschreven bij geen selectiewedstrijden. Bij een gelijk aantal punten van beide equiperijders geldt dat de rijder die de eerste wedstrijdpunten behaald heeft zich kan registreren volgens de eerste 3 punten zoals beschreven bij geen selectiewedstrijden.

Hoe kom ik aan een wildcard?
De SONAK kan per seizoen maximaal twee “wildcards” verstrekken. Een rijder die een “wildcard” toegewezen heeft gekregen is automatisch geplaatst voor het NK. De beslissing of een rijder in aanmerking komt voor een wildcard ligt bij de SONAK. Een verzoek tot aanvraag van een wildcard kan alleen door een geregistreerde rijder gebeuren voordat de registratieperiode is afgelopen door een mail te sturen naar: sonak@knaf.nl met daarin een uitleg waarom u in aanmerking zou moeten komen voor een wildcard.

Hoe registreer ik me?
Via de site www.knaf.nl en dan kies je voor het onderdeel “Mijn KNAF”. Dit gedeelte van de site is uitsluitend bedoeld voor mensen die in het bezit zijn van een KNAF licentie.

Hoe krijg ik toegang tot “Mijn KNAF”?
Om toegang te krijgen tot “Mijn KNAF” dien je in te loggen met je licentienummer. In het veld daaronder typ je je inlogcode. Het is dan ook handig om vóór de registratie te testen of je inlogcode nog steeds werkt. Dit voorkomt ergernis als je op het punt staat te registreren voor het NK als het niet blijkt te werken.

Ik heb geen inlogcode of ben mijn inlogcode kwijt?
Klik op wachtwoord vergeten en vul dan je licentienummer en e-mailadres in. Je ontvangt dan via de e-mail je inlogcode. Zorg er wel voor dat uw juiste e-mailadres bij de KNAF bekend is, anders krijgt u een foutmelding.

Ik krijg geen inlogcode via de e-mail?
Dan is bij de KNAF geen of een ander e-mailadres bekend. Stuur in dat geval een e-mail naar info@knaf.nl. Je ontvangt dan zo snel mogelijk, dezelfde dag is het streven, per e-mail een tijdelijk wachtwoord dat je, na ingelogd te zijn, bij voorkeur direct dient te wijzigen in een door jezelf gekozen wachtwoord. Wij adviseren je om, bij voorkeur nog voor de licentiedagen, op www.knaf.nl in te loggen in “Mijn KNAF” om te controleren of je over de juiste inloggegevens beschikt.

Kan ik mijn inlogcode ook via de post krijgen?
Nee, in het kader van de wet op de privacy is dit niet mogelijk. Zorg er dus voor dat je bij het verlengen of aanvragen van een KNAF licentie je e-mailadres doorgeeft/noteert.

Welke gegevens moet ik bij de hand hebben voor het registreren?
• Licentienummer;
• Inlogcode “Mijn KNAF”;
• Startnummer vorig jaar;
• Transpondernummer;
• Bankpas i.v.m. betaling via iDEAL

Indien je als Equipe gaat rijden:
• Licentienummer(s) 2e en/of 3e equipe deelnemer;
• Adresgegevens 2e en/of 3e equipe deelnemer;
• E-mailadres(sen) 2e en/of 3e equipe deelnemer;
• Transpondernummer 2e en/of 3e equipe deelnemer.

Kan ik mij ook via de post registreren voor het Eurol/VEKA NK Autocross?
Nee, registreren is alleen mogelijk via “Mijn KNAF”.

Wat zijn de kosten?
De kosten voor deelname aan het gehele kampioenschap zijn € 400,00.
Voor de juniorklasse geldt een aangepast tarief te weten € 200,00.

Hoe gaat de betaling?
Na het registreren ontvangt u direct een link om het inschrijfgeld te betalen middels iDEAL.

Waarom moet er direct betaald worden?
Het secretariaat van de SONAK heeft elk jaar veel werk om betalingen te checken die wel/niet gedaan zijn. Ieder jaar komen er weer registraties binnen en de betalingen blijven uit en/of de betalingen kloppen niet.

Kan ik mij ook registreren zonder te betalen?
Dat is helaas niet mogelijk, aan de registratie zit een betalingsverplichting.

Als mijn registratie niet geaccepteerd wordt door de SONAK, krijg ik het inschrijfgeld dan terug?
Ja, het inschrijfgeld wordt dan z.s.m. naar je teruggestort.

Ik heb me geregistreerd en betaalt maar besluit om toch niet mee te gaan doen, krijg ik dan het inschrijfgeld terug?
Tot 15 dagen voor de 1e oorspronkelijke geplande (selectie)-wedstrijd van het NK Autocross is afmelden voor het kampioenschap mogelijk. Het inschrijfgeld minus € 75,00 administratiekosten wordt dan teruggestort. Na deze datum wordt er geen inschrijfgeld meer teruggestort.

Hoe weet ik dat ik ben geregistreerd?
Zodra je je hebt geregistreerd via “Mijn KNAF” ontvang je een bevestigingsmail. Schrik niet als je niet direct een bevestigingsmail ontvangt, dit kan enige tijd duren omdat de betaling eerst verwerkt moet worden. Ga niet opnieuw registreren je registratie komt namelijk wel binnen. Heb je na een uur nog geen mail ontvangen bel dan met het Federatiebureau (088-0047888)

Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen?
Dan is je registratie niet goed gegaan, probeer het opnieuw.

Welk startnummer krijg ik?
In de schriftelijke bevestiging die je ontvangt zodra de registratieperiode gesloten is ontvang je ook je startnummer. Voor de 1e NK ontvang je via de post je startnummer stickers.

Hoe kunnen buitenlandse rijders zich registreren?
Deze rijders kunnen een e-mail sturen naar sonak@knaf.nl dat ze zich willen registreren voor het Eurol/VEKA NK Autocross 2017 (ook dit kan pas vanaf 15 februari 2017 – 12.00 uur tot 22 februari). En ook hiervoor geldt, datum en tijd binnenkomst is bepalend.

Vragen?
Heb je problemen met inloggen en/of registreren dan kun je op werkdagen bellen met de medewerkers op het Federatiebureau van de KNAF, bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur op tel. 088-0047 888.

Heb je een algemene vraag over het Eurol/VEKA NK Autocross kun je op werkdagen tussen 19:00 en 21:00 uur contact opnemen met Arnoldina Heeres (0514-523006 / 06-25291538) of via de e-mail: sonak@knaf.nl

Foto’s: Marnic Meeuse